ZWROT

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować sklep Woodyourust.pl o swojej woli drogą mailową lub za pomocą pisa wysłanego pocztą.
 3. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Zakupiony Towar należy odesłać w oryginalnym opakowaniu wraz z formularzem zwrotu i dowodem zakupu na adres Sklepu: WoodYouRust Łukasz Warczyk, ul. Zimna Woda 11, 91-172 Łódź z dopiskiem „ZWROT”.
 5. Klient zobowiązany jest do zwrotu nabytego Towaru na własny koszt.
 6. Sklep dokona zwrotu płatności uzyskanych od Klienta, włączając w to koszty dostawy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację o odstąpieniu.
 7. Zwracana kwota płatności zostanie przekazana na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu.

FORMULARZ ZWROTU TOWARU 

 

REKLAMACJE

 1. Okres gwarancji na wszystkie produkty w naszym sklepie to 12 miesięcy.
 2. Reklamacje należy składać na adres sklep@WoodYouRust.pl lub pisemnie na adres WoodYouRust Łukasz Warczyk, ul. Zimna Woda 11, 91-172 Łódź
 3. Składając reklamację należy dostarczyć do Sklepu reklamowany produkt, wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem reklamacji.
 4. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni, od daty otrzymania Towaru.
 5. W przypadku, kiedy naprawa lub wymiana nie będzie możliwa Sklep na podstawie uzgodnień z Klientem, zwróci Klientowi należność lub zaoferuje Klientowi inne, dostępne w Sklepie Towary. Koszty dostawy ponosi w takim wypadku Sklep.
 6. W przypadku, kiedy reklamacja będzie nieuzasadniona, Klient podejmuje decyzje czy towar ma być odesłany do Klienta.
 7. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Towaru zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnic opisanych w punkcie 2.3 niniejszego regulaminu oraz z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji lub zwrotu Towaru.
 8. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużycie się produktów, przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne.
 9. Klient utraci prawo do reklamacji, jeżeli przed upływem 2 tygodni od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie na adres mailowy: sklep@WoodYouRust.pl zawiadomienie przed jego upływem.

FORMULARZ REKLAMACJI