1. Administratorem danych osobowych klientów jest firma Łukasz Warczyk, ul. Zimna Woda 11, 91-172 Łódź, NIP: 7262359556, REGON: 101401471

2. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w zbiorze danych osobowych prowadzonych przez Sklep Internetowy dla celów związanych z prawidłową realizacją zamówienia oraz dla celów ewidencyjnych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Stosowne oświadczenie zawiera formularz Zamówienia.

3. Klient, w przypadku wyrażenia zgody, ma zagwarantowane prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

4. Dane osobowe nie są udostępnianie osobom niezwiązanym z działalnością sklepu Woodyoyrust.pl i służą wyłącznie do realizacji i obsługi Zamówienia Klienta. Informacje o adresie dostawy, kontaktowym numerze telefonu oraz adresie e-mail Klienta udostępnione m.in. podmiotom realizującym Dostawy Zamówień Towaru.

5. Sklep zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych swoich Klientów, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Sklepu, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

6. Sklep wykorzystuje pliki „cookies” w celu: uproszczenia lub umorzenia danej operacji, w tym m.in. do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.